Psychosomatisch fysiotherapeut

Een psychosomatisch fysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van klachten die samenhangen met spanning of stress waarvoor geen directe lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Wanneer spanningen langere tijd bestaan, kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en er klachten ontstaan. De therapeut leert u als het ware luisteren naar signalen van uw eigen lichaam.

De psychosomatisch fysiotherapeut heeft zich middels een 3-jarige opleiding gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van spannings- of stress-gerelateerde klachten en onbegrepen klachten.

In onze praktijk kunt u voor psychosomatische fysiotherapie terecht bij Dominique Smeenk-Tijhuis.

De behandeling

Het eerste gesprek zal gericht zijn op het vinden van de relatie tussen uw lichamelijke klachten en uw psychische gesteldheid, zonnodig wordt er een lichamelijk onderzoek verricht.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, wordt er een behandelplan opgesteld om te werken aan het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning, zodat er weer ruimte ontstaat voor persoonlijke groei.

De behandeling heeft vooral betrekking op het inzicht krijgen in de oorzaak en het gevolg van de klachten, er wordt dan ook veel aandacht besteedt aan uw leef- en werkomstandigheden. Ter ondersteuning kan er gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, houding- en bewegingsoefeningen en bewustzijnsoefeningen. Ook kunnen massage en warmtetherapie gebruikt worden om u te leren ontspannen, met begeleidende gesprekken ter ondersteuning.

U leert als het ware invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de behandeling beter in staat zult zijn om klachten te voorkomen. De begeleiding is altijd individueel gericht en de behandeling is een proces dat voortdurend aangepast zal worden.

 

Sinds 2005 is psychosomatische fysiotherapie een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie, met een eigen overkoepelende ledenvereniging. Voor informatie kunt u naar: www.kngf-nfp.nl/nfp/.