Fysio-fitness

Fysio-fitness is een activiteit waarbij in groepjes van maximaal 10 personen onder leiding van een fysiotherapeut wordt getraind. Er wordt tijdens de fysio-fitness vooral gewerkt aan de verbetering van de conditie en spierkracht. Iedereen werkt volgens een eigen programma, hoewel het mogelijk is dat het begin en einde van het uur gezamenlijk wordt uitgevoerd.

U kunt zich telefonisch aanmelden voor de fysio-fitness, of even binnenkomen en informeren bij de balie. Naast het invullen van een intakeformulier zal er een gesprek worden ingepland. Tijdens dit intakegesprek wordt het formulier besproken en wordt uw lichamelijke conditie in kaart gebracht. Hiervoor ontvangt u een nota van € 36.00 (incl. BTW).

Mocht u al onder behandeling zijn van één van onze fysiotherapeuten, dan kunt u hem of haar ook vragen om meer informatie. De kosten voor het intakegesprek vervallen in dit geval.

Voor een abonnement van één keer trainen per week betaald u € 37.50 (incl. BTW) per maand. Het is ook mogelijk om twee keer per week te trainen. De kosten hiervoor bedragen € 60.00 (incl. BTW) per maand.

Betaling vindt plaats via automatische incasso. De opzegtermijn van het abonnement is één maand.

Ons advies is om tijdens de training zaalsportschoenen en makkelijk zittende (sport)kleding te dragen. Ook vragen we u een eigen handdoek en een gevulde bidon mee te nemen. Er zijn geen douches en aparte kleedruimtes beschikbaar in onze praktijk.

Pluk de dag met fysio-fitness!

Elke woensdag is er gelegenheid om in groepsverband de dag te beginnen. Lars zal van 8.00 uur tot 9.00 uur een fysio-fitnessles verzorgen, waarbij u ook uw eigen programma kunt volgen. Wilt u deelnemen? Meldt dit dan aan de balie of bij uw fysiotherapeut.