Claudicatio Intermittens oftewel etalagebenen

Claudicatio Intermittens betekent ‘af en toe mank lopen’ en is de medische benaming voor etalagebenen. U heeft etalagebenen wanneer u telkens even rust moet nemen tijdens het lopen, omdat u pijn krijgt (dan kijkt u bijvoorbeeld even in een etalage). Etalagebenen komen vaker voor op latere leeftijd.

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Zuurstof wordt door bloedvaten (slagaders) aangevoerd. Als iemand last heeft van etalagebenen is er iets mis met deze slagaders. Doordat de slagaders van het been vernauwd zijn, komt er moeilijker bloed (en dus minder zuurstof) in de beenspieren. Dit zorgt voor pijnklachten.

Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld. De klachten nemen dan weer af. Bij extra inspanning, bijvoorbeeld als u harder gaat lopen, of bijvoorbeeld in de bergen loopt, zullen de klachten eerder optreden omdat er dan meer zuurstof wordt gevraagd. Ook bij koud weer zullen er sneller klachten zijn, omdat de bloedvaten door de kou iets samentrekken. Soms treden de problemen al na enkele tientallen meters op of zelfs in rust. Pijn in rust treedt vooral op als de bloeddruk in uw been laag is. Dit komt 's nachts in bed voor.

De pijn die optreedt tijdens het lopen, kan het dagelijks leven behoorlijk verstoren. Door die pijn bent u waarschijnlijk geneigd minder te bewegen, maar hierdoor verergeren de klachten en vermindert uw conditie. Het is dus belangrijk om iets te doen aan uw klachten.

Met etalagebenen word je meestal doorverwezen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. In onze praktijk kunt u hiervoor terecht bij Dominique Smeenk. Onze praktijk is tevens aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. https://www.chronischzorgnet.nl/

De behandeling

Looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut is een effectieve en veilige behandeling. U leert de coördinatie te verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn. Ook leert u door de pijn heen te lopen. Daarnaast bestaat de therapie uit spierversterkende oefeningen en fietsen en wordt er aandacht besteed aan uw leefstijl.

Onder invloed van het lopen treedt een verbetering op van het vermogen van de spieren om zuurstof op te nemen, waardoor de pijn langer achterwege blijft. Heeft u problemen met specifieke vaardigheden zoals traplopen? Ook deze kunt u dan gericht trainen onder begeleiding van de fysiotherapeut. 

De fysiotherapeut leert u hoe u zelfstandig blijvend uw klachten onder controle kunt houden. Ook leert u hoe u na afloop van de therapie kunt blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort kunt zetten. Om blijvend resultaat te krijgen is immers vaak een gedragsverandering nodig.