Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is gericht op het voorkomen en behandelen van klachten en functiestoornissen in het gehele bekken-, buik- en lage rug gebied bij vrouwen, mannen en kinderen. In onze praktijk kunt u hiervoor terecht bij Yadira Sillé.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan dus leiden tot een klacht in de bekkenbodemspieren en omgekeerd.

De behandeling

Patiënten die in aanmerking komen voor bekkenfysiotherapie worden meestal verwezen door huisartsen, medisch specialisten, psychologen/seksuologen of op voorstel van verloskundigen en incontinentieverpleegkundigen.

In het eerste gesprek bij de bekkenfysiotherapeut wordt er gesproken over uw klachten en de mogelijke oorzaken. Daarna zal er een fysiek onderzoek plaatsvinden. In sommige gevallen kan het bijhouden van een ‘dagboek’ gedurende een week bijdragen aan het meer inzicht krijgen in de oorzaken. In overleg met u zal er een behandelplan opgesteld worden en zo nodig krijgt u oefeningen voor thuis mee.

Meer informatie over bekkentherapie kunt u vinden op de website van Nederlandse Vereniging voor bekkenfysiotherapie www.nvfb.nl (kies in de oranje balk voor ‘ik ben’, dan voor ‘patiënt’).

Bekkenfysiotherapie