Echografie

Een echoapparaat bestaat uit een echokop (een soort microfoon) die verbonden is met een computer met beeldscherm. De echokop zendt geluidsgolven uit en vangt deze ook weer op. De computer verandert de geluidsgolven in beelden.

In onze praktijk wordt echografie gebruikt als een aanvulling op het lichamelijk onderzoek, om zo nodig bevestiging te krijgen van de bevindingen van de fysiotherapeut.

Binnen onze praktijk hebben Hans van der Vegt en Berend Wantia een opleiding tot echografie gevolgd.

De behandeling

Na de echokop met gel te hebben ingesmeerd beweegt de fysiotherapeut de kop over het lichaamsdeel waar je klachten ervaart. Hierdoor is het mogelijk om op beeld te zoeken naar de oorzaak van de pijn.

Na bespreking van de uitslag van het onderzoek wordt er in overleg met u een behandelplan op maat opgesteld.

Als echografie toegepast wordt in onze praktijk, dan is het een onderdeel van het behandelplan, het kost niets extra’s.