Geriatrie fysiotherapie

Als mensen ouder worden neemt de kans toe dat er klachten ontstaan en dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen met een hoge (biologische) leeftijd met gezondheidsproblemen is er de geriatrie fysiotherapeut.

De geriatrie fysiotherapeut behandelt ook patiënten die klachten hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening die over het algemeen eerder voorkomt bij mensen met een hoge leeftijd, zoals bijvoorbeeld een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson.

In onze praktijk is Marijn Zwijnenberg de geriatrie fysiotherapeut

De behandeling

Tijdens de eerste afspraak worden uw gezondheid en het dagelijks functioneren besproken en vindt er zo nodig een lichamelijk onderzoek plaats. Daarna wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie om mobiel en zelfstandig te blijven, dit kan zowel aan huis als in de praktijk. Soms wordt er ook samen met andere ouderen geoefend.

Valpreventie

Wanneer u het afgelopen jaar meerdere keren om onduidelijke redenen bijna bent gevallen of werkelijk bent gevallen, dan helpen wij u ook graag om dát in de toekomst te voorkomen. Door speciale oefeningen zorgen we er samen voor dat het evenwicht en de spierkracht verbeteren.

De geriatrie fysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden. Ze stemt de behandeling waar nodig af met zorgverleners en adviseert en begeleidt zo nodig gezinsleden en mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en eventuele hulpmiddelen.

De NVFG (Nederlandse Vereniging Fysiotherapie Geriatrie) heeft een promotiefilm laten maken voor o.a. cliënten, mantelzorgers en verwijzers. Voor meer informatie: kijk naar deze film over geriatrie. Meer informatie vind u op de website van de NVFG.