Kinderfysiotherapie

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt.

Bij sommige kinderen duurt het echter langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Als uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan kan kinderfysiotherapie een uitkomst bieden. Een kinderfysiotherapeut is namelijk gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen (en jongeren) tussen de 0 en 18 jaar. In onze praktijk kunt u hier voor terecht bij Mirthe Lankreijer.

De behandeling

Het onderzoek van de kinderfysiotherapeut begint met een gesprek over de (medische) voorgeschiedenis. Gevraagd wordt naar een specifieke hulpvraag en de therapeut zal zo nodig lichamelijk onderzoek verrichten en observeren. Het is gebruikelijk dat, in ieder geval de eerste keer, één van de ouders meekomt naar de praktijk.

De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan, dat ook wordt besproken met ouders en kind. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

In onze praktijk werkt de kindertherapeut in een speciaal ingerichte behandelkamer of in de trainingszaal. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij zuigelingen, komt de kinderfysiotherapeut aan huis. Zo kan er geobserveerd worden in een vertrouwde omgeving en kan de therapeut direct advies geven, zodat ouders de behandeling bij hun dagelijkse verzorging kunnen betrekken. Ook is de kinderfysiotherapeut drie ochtenden per week op de basisschool aanwezig om kinderen daar te observeren en te laten oefenen, bijvoorbeeld met schijven.