Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is het beter laten functioneren van de gewrichten waardoor houding en beweging verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken. Door de lichaamsdelen rond een gewricht op een bepaalde manier te bewerken kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot, wat weer leidt tot vermindering van de pijn.
Soms hoort men tijdens de behandeling een knappend of krakend geluid. Dit wordt meestal ervaren als een kortstondig vreemd gevoel, maar niet pijnlijk.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar.

Naast de opleiding tot fysiotherapeut heeft een manueel therapeut een vervolgopleiding gedaan, waarin zij kennis tot zich heeft genomen van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

In onze praktijk kunt u voor manuele therapie terecht bij Kim Peters 

De behandeling

Tijdens de eerste afspraak stelt de manueel therapeut vragen over de geschiedenis en het ontstaan van de klachten, daarna volgt er een lichamelijk onderzoek. De manueel therapeut kijkt naar uw houding, bewegingen en onderzoekt de gewrichtsfuncties. Vervolgens wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld en krijgt u advies over houding en beweging, zodat u in de toekomst klachten kunt voorkomen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Manueel Therapie: www.nvmt.nl