ACTIE 4: VERHOGING 'DE BASTIAAN'

Rollator:

Rijd met de rollator omhoog via de schuine kant, draai bovenaan en rijd dan weer omlaag. Herhaal dit 3 tot 5 keer.

Standaard:

Tik met de voeten om en om de bovenkant van de verhoging aan. Doe dit links en rechts 20 keer.

Gevorderden:

Spring met twee voeten tegelijk op de verhoging en buig door de knieën. Spring er achterwaarts weer af en buig nogmaals door de knieën. Herhaal dit 8 tot 12 keer.

Kinderen:

Spring met twee voeten te gelijk op de verhoging en spring er achterwaarts weer af. Herhaal dit 8 tot 12 keer.