Schouderproblematiek

Het SchouderNet is een netwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis.

Het opzetten van het SchouderNet is een initiatief van het SchouderTeam, dr. Koorevaar (orthopeed), Robert Spenkelink (sportfysiotherapeut) en  Marcel Ipskamp (manueel therapeut), van het Deventer Ziekenhuis.

De doelstelling van het SchouderNet is om de zorg voor patiënten met schouderklachten, gedurende de gehele klachten- of herstelperiode beter op elkaar af te stemmen.

In 2006 is er een start gemaakt met de selectie van de netwerkleden. Alle netwerkleden hebben een specifieke cursus gevolgd in het Deventer Ziekenhuis gegeven door de Saxion Hogeschool. Tevens hebben alle netwerkleden meegelopen met het schouderspreekuur in het Deventer Ziekenhuis.

Alle netwerkleden zijn kwaliteitsgeregistreerde fysiotherapeuten. De netwerkleden komen 4 keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen , protocollen en producten te ontwikkelen om een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met schouderklachten. te realiseren
                  

De fysiotherapeut binnen onze praktijk die zitting heeft in het SchouderNet is:
Hans van der Vegt

Meer informatie kunt u vinden  op de website van het Deventerziekenhuis www.dz.nl

 

Schouderproblematiek