Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Een psychosomatisch werkend fysiotherapeut houdt zich bezig met de behandeling van klachten welke gerelateerd zijn aan spanningen. De therapeut gebruikt daarbij het lichaam als aangrijpingspunt om de spanningscirkel te doorbreken. Zo leert u luisteren naar signalen van uw eigen lichaam.

Veel voorkomende klachten

 • langdurige spier- en gewrichtsklachten
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • duizeligheid
 • hyperventilatie
 • algeheel gevoel van onbehagen
 • lusteloos zijn
 • prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
 • slecht slapen of te veel slapen
 • somber zijn, veel piekeren
 • angstig en onzeker zijn
 • niet meer kunnen genieten of ontspannen

 Hoe kunnen deze klachten ontstaan

Wanneer spanningen langere tijd bestaan, kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt. Dan kunnen bovenstaande klachten ontstaan, ze worden ook wel “psychosomatische klachten” genoemd.

Psychosomatische klachten kunnen verband houden met bepaalde  levensomstandigheden zoals:

 • hoge werkdruk
 • conflicten
 • emotionele gebeurtenissen
 • relationele problemen
 • verlies van dierbaren
 • ernstige ziekteprocessen

Wat kunt u verwachten

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal samen met u een plan opstellen voor het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Daarbij wordt er uit gegaan van een holistisch mensbeeld. Dit betekent dat lichaam en geest niet van elkaar te scheiden zijn. Door het lichaam als aangrijpingspunt te gebruiken, probeert de therapeut het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning te herstellen. Hiermee wordt de spanningscirkel doorbroken en is er weer ruimte voor persoonlijke groei. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en deze gunstig te beïnvloeden, kan het belangrijk zijn om uw leef en werkomstandigheden bij de behandeling te betrekken.

Hoe ziet de behandeling eruit

Allereerst zal er een gesprek en een fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Dit aanvangsgesprek zal gericht zijn op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.

Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een behandelplan opgesteld.

Het doel van de behandeling kan zijn

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning.
 • Bewust worden van de ademhaling.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte, langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lichamelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

De begeleiding is altijd individueel gericht. De behandeling is een proces welke voortdurend aangepast zal worden.

Welke oefeningen zijn er te verwachten

De oefeningen hebben vooral betrekking op het inzicht krijgen in de oorzaak en het gevolg van de klachten. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen, ademtherapeutische oefeningen, houding- en bewegingsoefeningen en bewustzijnsoefeningen. Daarnaast kunnen massage en warmtetherapie gebruikt worden om u te leren ontspannen, met begeleidende gesprekken ter ondersteuning. U leert invloed te krijgen op uw gezondheid zodat u na de behandeling beter in staat zult zijn om de klachten te voorkomen.

Opleiding en register

Sinds 2005 is psychosomatische fysiotherapie een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie, met een eigen overkoepelende ledenvereniging. Voor informatie kunt u naar: www.kngf-nfp.nl/nfp/.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut heeft zich middels een 3-jarige deeltijd opleiding gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van spannings- of stressgerelateerde klachten en onbegrepen klachten.

In onze praktijk kunt u daarvoor terecht bij Dominique Smeenk-Tijhuis.

Psychosomatische fysiotherapie