Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fystiotherapeut die na zijn of haar opleiding tot fysiotherapeut een (master HBO) opleiding voor Manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij of zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Manuele therapie is een erkende verbijzondering/specialisatie binnen de algemene fysiotherapie.

De naam manuele therapie betekent letterlijk therapie met de handen. Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds houding en beweging te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die bij de gewrichten kunnen worden toegepast. Door de lichaamsdelen rond een gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn vermindert en de bewegingen van de gewrichten verbeteren.

In de regel is een zacht duwen tegen of trekken aan lichaamsdelen voldoende, maar soms wordt de behandeling uitgebreid met een gedoseerde impulstechniek. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. Dit wordt meestal ervaren als een kortstondig vreemd gevoel, maar niet pijnlijk.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn.

Werkwijze

Eerst vindt er een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek plaats. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Daarbij beoordeelt de manueel therapeut houding, bewegingen en onderzoekt ze gewrichtsfuncties.

Tot slot adviseert de Manuele therapeut u, door middel van houdings- en bewegingsadviezen, hoe u in de toekomst klachten kunt voorkomen.

Manueel therapeut i.o. binnen onze praktijk is Kim Peters


Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Manueel Therapie: www.nvmt.nl