Manuele therapie

Manuele therapie is een erkende verbijzondering binnen de algemene fysiotherapie.

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds houding en beweging te verbeteren.

Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Door de lichaamsdelen rond een gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn vermindert en de bewegingen van de gewrichten verbeteren.

In de regel is een zacht duwen of trekken tegen lichaamsdelen voldoende. Soms wordt de behandeling uitgebreid met een gedoseerde impulstechniek. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. Dit wordt meestal ervaren als een kortstondig vreemd gevoel, maar niet pijnlijk. De naam manuele therapie betekend letterlijk therapie met de handen, omdat hierbij normaliter geen gebruik gemaakt wordt van apparatuur. Afhankelijk van de klachten zijn meestal slechts 5 of 6 behandelingen nodig.

De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn.

Werkwijze:
Eerst vindt een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek plaats. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klachten; bijvoorbeeld, hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Daarbij beoordeelt de manueel therapeut houding en bewegingen en onderzoekt gewrichtsfuncties.

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een (post HBO) opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

Tot slot adviseert de manuele therapeut u door middel van houdings- en bewegingsadviezen, hoe u in de toekomst klachten kunt voorkomen.

Manueeltherapeut binnen onze praktijk is:

Meike van den Berg


Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Manueel Therapie: www.nvmt.nl