Kinderoefentherapie

Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, dit is ook een favoriete bezigheid van kinderen. Tijdens de basisschool periode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze ook hun best doen. In dat geval kan de kinderoefentherapeut hulp bieden!

Wat is een kinderoefentherapeut

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed kunnen meekomen tijden de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Vergoeding en tarieven

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck. De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO een opleiding Oefentherapie Cesar of Mensendieck een 2 jarige post HBO opleiding kinderoefentherapie gevolgd.

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. De kinderoefentherapie behandeld ook aan huis, of op lokatie (school, sport, gym).

Ine Bronkhorst