Privacy en Regelgeving

Uiteraard gaat Fysiotherapie Olst zorgvuldig met de gegevens om; de regels zijn vastgelegd in een privacy reglement.
Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software en beschermd tegen verlies via back-ups.
  • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.
  • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s worden middels een stand-by stand automatisch afgeschermd.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Indien u van mening bent dat Fysiotherapie Olst niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

Alle medewerkers van Fysiotherapie Olst doen hun uiterste best om hun werk zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. We willen dat u als cliënt tevreden bent en blijft. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent en daar met uw behandelaar samen niet uitkomt. Dan is het goed om te weten dat u uw klacht kunt uiten via de klachtenregeling. Wij hechten groot belang aan uw klacht of opmerking. Uw klacht helpt ons om onze zorg te verbeteren en onze cliënttevredenheid hoog te houden.

Fysiotherapie Olst hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Tevens maken wij gebruik van een klachtenregelingformulier waarin u uw klacht kenbaar kan maken.